ภาพรวมคุณภาพน้ำ


ข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
ชื่อสถานีข้อมูลล่าสุด ณคุณภาพน้ำ*หมายเหตุ
นางลือ26 พ.ค. 2563, 13:00ปกติ
หันคา26 พ.ค. 2563, 13:00ปกติ
เดิมบางนางบวช2 เม.ย. 2563, 13:00วิกฤตค่า pH วิกฤต
เมืองสุพรรณบุรี26 พ.ค. 2563, 13:00ปกติ
สองพี่น้อง26 พ.ค. 2563, 13:00วิกฤตค่า DO วิกฤต
บางเลน26 พ.ค. 2563, 13:00ปกติ
นครชัยศรี26 พ.ค. 2563, 13:00วิกฤตค่า DO วิกฤต
กระทุ่มแบน26 พ.ค. 2563, 13:00วิกฤตค่า pH วิกฤต ค่า DO วิกฤต
 
ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายไตรมาส
จุดตรวจวัดวันที่ตรวจวัดWQIคุณภาพน้ำ**หมายเหตุ
TC2828 ก.พ. 256373ดี
TC2728 ก.พ. 256370พอใช้
TC2628 ก.พ. 256372ดี
TC25.127 ก.พ. 256366พอใช้
TC2527 ก.พ. 256357เสื่อมโทรม
TC2327 ก.พ. 256368พอใช้
TC2227 ก.พ. 256357เสื่อมโทรม
TC1726 ก.พ. 256368พอใช้
TC1526 ก.พ. 256362พอใช้
MSC25 ก.พ. 256360เสื่อมโทรม
JBC26 ก.พ. 256357เสื่อมโทรม
TC1326 ก.พ. 256364พอใช้
TC1125 ก.พ. 256355เสื่อมโทรม
TC1025 ก.พ. 256360เสื่อมโทรม
TC0925 ก.พ. 256352เสื่อมโทรม
TC0725 ก.พ. 256359เสื่อมโทรม
DSC24 ก.พ. 256351เสื่อมโทรม
PJC24 ก.พ. 256336เสื่อมโทรม
TC0424 ก.พ. 256349เสื่อมโทรม
MCC24 ก.พ. 256353เสื่อมโทรม
TC0124 ก.พ. 256345เสื่อมโทรม

สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ*
สถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
ปกติ 
เฝ้าระวัง 
วิกฤต 
ซ่อมบำรุง 
สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ**
การตรวจสอบรายไตรมาส
ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
เสื่อมโทรม 
เสื่อมโทรมมาก