ภาพรวมคุณภาพน้ำ


ข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
ชื่อสถานีข้อมูลล่าสุด ณคุณภาพน้ำ*หมายเหตุ
นางลือ30 มี.ค. 2563, 04:00ปกติ
หันคา30 มี.ค. 2563, 03:30ปกติ
เดิมบางนางบวช30 มี.ค. 2563, 04:00เฝ้าระวังค่า pH เฝ้าระวัง
เมืองสุพรรณบุรี30 มี.ค. 2563, 04:00เฝ้าระวังค่า pH เฝ้าระวัง
สองพี่น้อง15 พ.ย. 2562, 23:00ปกติ
บางเลน30 มี.ค. 2563, 04:00เฝ้าระวังค่า pH เฝ้าระวัง ค่า DO เฝ้าระวัง
นครชัยศรี30 มี.ค. 2563, 04:00วิกฤตค่า DO วิกฤต
กระทุ่มแบน30 มี.ค. 2563, 04:00วิกฤตค่า DO วิกฤต
 
ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายไตรมาส
จุดตรวจวัดวันที่ตรวจวัดWQIคุณภาพน้ำ**หมายเหตุ
TC2819 ส.ค. 256283ดี
TC2719 ส.ค. 256280ดี
TC2616 ส.ค. 256247เสื่อมโทรม
TC25.116 ส.ค. 256250เสื่อมโทรม
TC2516 ส.ค. 256260เสื่อมโทรม
TC2316 ส.ค. 256270พอใช้
TC2216 ส.ค. 256259เสื่อมโทรม
TC1715 ส.ค. 256258เสื่อมโทรม
TC1515 ส.ค. 256257เสื่อมโทรม
MSC14 ส.ค. 256252เสื่อมโทรม
JBC14 ส.ค. 256221เสื่อมโทรมมาก
TC1314 ส.ค. 256254เสื่อมโทรม
TC1114 ส.ค. 256260เสื่อมโทรม
TC1014 ส.ค. 256250เสื่อมโทรม
TC0914 ส.ค. 256235เสื่อมโทรม
TC0713 ส.ค. 256252เสื่อมโทรม
DSC13 ส.ค. 256259เสื่อมโทรม
PJC13 ส.ค. 256225เสื่อมโทรมมาก
TC0413 ส.ค. 256255เสื่อมโทรม
MCC13 ส.ค. 256229เสื่อมโทรมมาก
TC0113 ส.ค. 256235เสื่อมโทรม

สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ*
สถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
ปกติ 
เฝ้าระวัง 
วิกฤต 
ซ่อมบำรุง 
สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ**
การตรวจสอบรายไตรมาส
ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
เสื่อมโทรม 
เสื่อมโทรมมาก